Tin cậy – Nhanh chóng – Chính xác

iStock_000027247092Medium-1000x562

I. XÉT NGHIỆM ADN ÔNG NỘI – CHÁU TRAI

Để xét nghiệm người cháu trai đó có cùng dòng nội với mình hay không thì bắt buộc phải có ông nội hoặc Chú, bác , anh, em trai trong dòng họ nội xét nghiệm với người cháu trai nghi vấn đó xem có phải huyết thống không

Xét nghiệm này dựa trên di truyền nhiễm sắc thể Y của người đàn ông trong cùng dòng họ nội ( tất cả người đàn ông trong dòng họ nội có cùng nhiễm sắc thể Y giống nhau )

Nếu Nhiễm sắc thể Y trùng nhau ở các loci thì có thể kết luận là có quan hệ Ông nội – Cháu trai.. nếu không trùng nghĩa là không có quan hệ huyết thống

II. XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG BÀ NỘI – CHÁU GÁI

Để xét nghiệm người cháu gái đó có cùng dòng nội với mình hay không thì bắt buộc phải có Bà nội xét nghiệm với người cháu gái nghi vấn đó xem có phải huyết thống không

Xét nghiệm này dựa trên di truyền nhiễm sắc thể X của Bà nội di truyền cho người cha , Nhiễm sắc thể X người cha lại di truyền cho người cháu gái đó

Nếu Nhiễm sắc thể X trùng nhau giữa Bà và cháu  thì có thể kết luận là có quan hệ Bà nội – Cháu gái, nếu không trùng nghĩa là không có quan hệ huyết thống

Chia sẻ: