Tin cậy – Nhanh chóng – Chính xác

Recipe Writing

XÉT NGHIỆM ADN CHO MỤC ĐÍCH DÂN SỰ, CÁ NHÂN

Bạn có thể sử dụng các kết quả xét nghiệm ADN để phục vụ mục đích xác định mối quan hệ người thân của mình có cùng quan hệ huyết thống hay không và có được các quyết định riêng của mình.

Thủ tục xét nghiệm ADN chỉ khoảng 15 phút gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng ký xét nghiệm ADN

–  Có nhiều loại xét nghiệm ADN khác nhau, nên khi tư vấn bạn nên hỏi kỹ trước khi muốn thực hiện xét nghiệm, phải tìm hiểu chính xác bạn muốn xét nghiệm gì rồi bạn mới điền thông tin vào mẫu đăng ký xét nghiệm ADN.

Bước 2: Lấy mẫu xét nghiệm ADN

– Có rất nhiều loại mẫu để xét nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn có thể chọn lấy mẫu nào phù hợp và dễ thực hiện nhất cho mình khi tự thu mẫu tại nhà, đồng thời mẫu đó rẻ nhất cho khách hàng.
– Nếu bạn ở xa không thể đến văn phòng làm thủ tục được thì bạn có thể gửi mẫu qua đường bưu điện hoặc nhà xe , khi nhận được mẫu chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết và làm các thủ tục tiếp theo.

Bước 3 : Trả kết quả xét nghiệm ADN

– Để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng , chúng tôi chỉ trả kết quả xét nghiệm cho người đứng trên Đơn đề nghị và số điện thoại đăng ký nhận kết quả hoặc biên nhận thu tiền của chúng tôi hoặc trả theo yêu cầu người đứng đơn.

 

THỦ TỤC XÉT NGHIỆM PHÁP LÝ

Tham khảo thủ thục tai mục Xét nghiệm ADN phục vụ pháp lý

Vui lòng gọi chuyên gia tư vấn chuyên sâu: 0938561243

 

Chia sẻ: