XÉT NGHIỆM ADN THẬT ĐƠN GIẢN Bạn đang cần câu trả lời về mối quan hệ huyết thống Cha (Mẹ) – Con, Trung tâm Công nghệ Di Truyền Việt Nam cung cấp dịch vụ xét nghiệm ADN chính xác,…

Theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Thủ tục làm giấy khai…

Mẫu máu, móng tay, gốc tóc hay bất cứ mẫu xét nghiệm nào khác cũng chỉ cho ra một kết quả. Mẫu có thể thời hạn sử dùng vài tuần, vài tháng đến vài năm mà không sợ…